25 พ.ค. เวลา 13:19 • การเมือง
เข้าใจว่า พวกท่านไม่ได้เป็นข้าราชการเงินที่ได้รับไม่ได้อยู่ในหมวดเงินเดือน แต่เป็นพนักงานราชการ เงินเดือนไปอยู่ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ เงินในหมวดนี้ถัวจ่ายกันได้ อาจมีการโยกเงินไปใช้อย่างอื่นก่อน แล้วโอนคืนทีหลังจึงทำให้ล่าช้า สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส.ต.ง หาแนวทางให้สมกับยุค mobile banking
โฆษณา