25 พ.ค. เวลา 14:48 • สุขภาพ

IVF ICSI เด็กหลอดแก้ว : วิตามิน vitamin

Supplement for male
1. Zinc 50 mg per day
2. CoQ10 100 mg per day
3. Vitamin C 1000 mg per day
Supplememt for Female
1. Folic 5 mg per day
2. CoQ10 300 mg per day
3. Vitamin C 1000 mg per day
4. Vitamin E 400 IU per day
5. Vitamin D3 1000 IU per day
6. Astaxanthin 6 mg per day
7. Melatonin 5 mg per day
โฆษณา