25 พ.ค. เวลา 17:13 • ไลฟ์สไตล์
รักสันโดษ แค่ต้องการมีสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะใช้สมาธิเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ใกล้ชิดตนเองมากที่สุด จนอาจเป็นที่พึ่งทางความคิดของผู้ที่ต้องการหนทางที่รอบคอบแปลกใหม่ได้ ชอบอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคย มีมุมมองที่ยุติธรรมในทุกรูปแบบไม่เว้นแม้กระทั่งกลอุบายปกติทางการค้า
สมถะ ในแบบของผม คือความพอเพียงตามแบบล้นเกล้า ร.9 ทรงให้ความรู้เอาไว้ โดยต้องมีที่อยู่ที่สะดวก สะอาด ปลอดภัยและสบาย เข้าใจเทคโนโลยี มีสัญญานไวไฟที่แรงเพื่อการใช้ อุปกรณ์เชื่อมต่อเช่นคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการกำกับความรู้
เพื่อเรียนรู้ อัฟเดทนวัตกรรมใหม่ๆหรือเพื่อสร้างความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆในพื้นที่ของตัวเอง และควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบตามมาตรฐานงานช่างพื้นฐานทุกประเภท ที่ไม่ต้องใช้พรสวรรคมากมาย เพื่อลดต้นทุนการจ้างงาน การใช้หลักสมถะก็เพื่อการควบคุมงบประมาณภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองให้มากที่สุดเพื่อการรู้จักคุณค่าของเงิน ไม่ใช่ความตระหนี่ แต่คือความประหยัดที่ต้องไม่เดือดร้อนลำบากกับการใช้ชีวิตในแบบสมถะ
มักน้อย ก็คือความพอเพียงอีกละครับ ความมักน้อยความหมายนี้สำหรับผมคือ ต้องเพียบพร้อมตามเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและทุกคนในครอบครัวก่อน ต้องใช้ความรอบรู้ รอบคอบ และที่สำคัญมากๆคือต้องควบคุมไม่ให้เกิดความโลภ! เพราะจะล้นกรอบจนเกินความสามารถที่จะควบคุมมันได้อีก สรุปความมักน้อยต้องไม่มีผลกระทบกับความรู้สึกจนตัวเองต้องต่ำต้อย จนทำให้จำเป็นต้องใช้ธรรมะเข้ามากำกับความรู้สึกตัวเองในเรื่องการมักน้อยนี้ครับ!
โฆษณา