26 พ.ค. เวลา 03:31 • ไลฟ์สไตล์
สมถะ คือ ตัวตนของเรา
สมถะปฏิบัติ คือ การเข้าหาตัวเอง เรียนรู้ตัวเอง เข้าใจตัวเอง
สันโดษ คือ คนเดียว
เมื่อเราปฏิบัติสมถะ เรามักอยู่คนเดียวเพื่อตัดสิ่งรบกวน บางครั้ง เราจะมีช่วงเวลาหลีกหนีสังคม บางคนอยู่ๆก็เป็น ช่วงนึงของชีวิตเรามักผ่านเวลาแบบนี้
ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีคำว่า อินโทรเวิร์ท น่าจะอ้างอิงได้ใกล้เคียงกัน
มักน้อย คือ ความต้องการนั้นมีน้อย ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย มีความหมายในเชิง ตัดสิ่งจำเป็นที่เราไม่ต้องการออกไปแล้ว
เช่น เรารู้ตัวว่า เราต้องการเสื้อมาเพื่อใส่กันหนาว เราต้องการของใหม่ ดูสวยในการออกงานต่างๆ เราก็หาแบบที่เราต้องการ
มักมาก เปรียบเทียบให้เห็นจากความต้องการเดียวกัน เราอาจเพิ่มออฟชั่นด้วย ของหรู ราคาแพง ใส่วันละตัวไม่ซ้ำกัน ซึ่ง พวกนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆ
แต่ ความเข้าใจที่เห็นโดยส่วนมาก สามคำนี้จะชี้ไปในสิ่งที่เรียกว่า ทำตัวจนๆ นะสิครับ ไม่ก็จ่องแต่จะไปปฏิบัติธรรม ดูมีความดีสูงส่ง อะไรแบบนั้น
โฆษณา