27 พ.ค. เวลา 07:37 • ไอที & แก็ดเจ็ต

ChatGPT ยังไม่ตรงตามมาตรฐานความถูกต้องของข้อมูลของยุโรป

ปัญหา: ผลลัพธ์ของแชทบอท ChatGPT จาก OpenAI อาจจะมีข้อมูลเท็จ
- หน่วยงานกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU) ระบุว่า แม้ OpenAI พยายามลดข้อมูลเท็จแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ
- รายงานนี้เป็นการรวมมุมมองเบื้องต้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศสมาชิก EU
สาเหตุ:
- ข้อมูลที่ใช้ฝึกแชทบอทอาจมีความผิดพลาด
- โมเดลมีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ ไม่ถูกต้อง หรือ แต่งขึ้น
- ผู้ใช้มักเข้าใจว่าผลลัพธ์จากแชทบอทมีความน่าเชื่อถือ แม้ข้อมูลนั้นอาจจะผิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
- ความถูกต้องของข้อมูลเป็นหลักการสำคัญภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป
ผลกระทบ:
- ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียหายได้
ตัวอย่าง: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคล
สถานการณ์ปัจจุบัน:
- หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก EU ยังคงตรวจสอบเพิ่มเติม
หมายเหตุ:
- รายงานฉบับนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปขั้นสุดท้าย
- กฎหมายใหม่ของ EU ที่ควบคุมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่ระหว่างการพัฒนา
โฆษณา