27 พ.ค. เวลา 09:48 • ไลฟ์สไตล์
อุปสรรคในการปฏิบัติธรรม คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
วิธีแก้คือ การมีสติละความเพลินครับ หมั่นทำเรื่อยๆ ความไวในการละ จะเร็วขึ้นเองครับ😊
โฆษณา