28 พ.ค. เวลา 03:59 • ความคิดเห็น

ความเคยชิน: ผู้ขโมยสติของมนุษย์

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยศักยภาพ การเรียนรู้ และการเติบโต แต่สิ่งหนึ่งที่คอยขัดขวางพัฒนาการของเรา คือ "ความเคยชิน"
บ่วงรัดแห่งความเคยชิน
ความเคยชิน เปรียบเสมือนบ่วงรัดที่มัดเราไว้กับอดีต พฤติกรรมซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องคิดตรอง มักทำให้เราดำเนินชีวิตแบบ autopilot ไร้สติ ไร้การตระหนักรู้
ผลร้ายของความเคยชิน
 • 1.
  ​ขัดขวางการพัฒนาการ: ความเคยชินปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • 2.
  ​จำกัดมุมมอง: เราจะมองโลกผ่านกรอบความคิดเดิมๆ
 • 3.
  ​สูญเสียความคิดสร้างสรรค์: การทำอะไรซ้ำๆ ทำให้ขาดความคิดริเริ่ม
 • 4.
  ​สูญเสียความมีชีวิตชีวา: ชีวิตกลายเป็นกิจวัตร น่าเบื่อ
 • 5.
  ​เหมือนหุ่นยนต์: เราทำหน้าที่ของเราไปโดยปราศจากความรู้สึก
"ที่นี่และเดี๋ยวนี้" อาวุธต่อต้านความเคยชิน
จิตวิทยาเสนอวิธีการต่อต้านความเคยชินที่ทรงพลัง นั่นคือ "การมีสติอยู่กับปัจจุบันกาล" หรือ "ที่นี่และเดี๋ยวนี้"
พลังของการมีสติ
 • 1.
  ​ปลดปล่อยจากอดีต: เราจะไม่จมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่าน
 • 2.
  ​เปิดรับปัจจุบัน: เราจะตระหนักรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
 • 3.
  ​เพิ่มความคิดสร้างสรรค์: เราจะมองโลกด้วยมุมมองใหม่
 • 4.
  ​เติมเต็มชีวิต: เราจะรู้สึกมีชีวิตชีวา
 • 5.
  ​เข้าใจตัวเอง: เราจะเข้าใจความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตัวเอง
ฝึกฝนการมีสติ
 • 1.
  ​ฝึกสมาธิ: ฝึกจิตให้นิ่ง จดจ่อกับลมหายใจ
 • 2.
  ​ฝึกการรับรู้: สังเกตสิ่งรอบตัว โดยไม่ตัดสิน
 • 3.
  ​ฝึกการโฟกัส: จดจ่อกับงานที่ทำ
 • 4.
  ​ฝึกการขอบคุณ: รู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆ ในชีวิต
การมีสติ เปรียบเสมือนกุญแจปลดล็อกศักยภาพของเรา ช่วยให้เราหลุดพ้นจากบ่วงรัดของความเคยชิน ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และความสุข
ลองฝึกฝนการมีสติ ปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
โฆษณา