1 มิ.ย. เวลา 11:00 • สุขภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามิน กินให้ถูกเวลา

แม้ว่าหลักง่ายๆ ของการกินวิตามินในรูปแบบอาหารคือการกินตอนไหนก็ได้ที่สะดวก แต่สำหรับคนที่ต้องการกินวิตามินและเกลือแร่ในรูปแบบอาหารเสริม Top to Toe มีหลักการกินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม โดยแบ่งกลุ่มเป็นวิตามินที่ต้องกินตอนท้องว่าง วิตามินที่ต้องกินพร้อมมื้ออาหาร และวิตามินที่ต้องกินก่อนนอน เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ได้สารอาหารที่เสริมกัน และยังคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอีกด้วย
โฆษณา