30 พ.ค. เวลา 03:52 • การศึกษา
สำนักพิมพ์ Crackers Books

Crackers Basic 05 เสรีนิยมแบบออร์โด

ทำความเข้าใจแนวคิด Ordoliberalism หรือลัทธิเสรีนิยมออร์โดแบบเยอรมัน รับฟังได้เลยครับ หรืออ่านแนวคิดได้ที่ https://crackersbooks.com/basics-005-ordoliberalism
โฆษณา