30 พ.ค. เวลา 08:07 • ความคิดเห็น
ถ้าอยู่บ้าน นั่งพักสบายๆ ปิดไฟ นอน
อยู่ห้าง เดินมันไปเรื่อยๆ
เดินวิ่งรอบบึงน้ำในสวน
โฆษณา