30 พ.ค. เวลา 08:56 • ความคิดเห็น
โดยเฉพาะผู้หญิง เมื่อจะยึดติดกับอะไรสักอย่างเราต้องรอบคอบมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรืองานก็ตาม เพราะว่า คุณจะใช้เวลากับสิ่งที่ไว้ใจเหล่านั้นอย่างน้อยต่อไปอีก5ปี เพื่อการพิสูจน์ในสิ่งที่คุณเลือก และไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ณ.เวลานั้น จงเข้าใจไว้ว่านั่นคือกิจกรรมที่จะส่งผลกับการจดจำของตัวคุณเอง ขอให้เตรียมพร้อมที่จะควบคุมมันให้ได้ครับ good luck
โฆษณา