30 พ.ค. เวลา 14:11 • ความคิดเห็น
อารายนะ 25 เรียนจบแล้วหรือ ป้าคิดว่าตัวเองยังเรียนไม่จบ ยังอยากไปลงหน่วยกิตเพื่อเรียนเพิ่มอีก...แต่ความจำมันไม่เป็นใจ
โฆษณา