31 พ.ค. เวลา 05:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดจองซื้อหุ้นกู้ ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 1 – 3 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร
  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
ความเสี่ยงของหุ้นกู้ระดับ 5
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท “BBB+/Stable”
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+”
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566
การเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering)
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ติดต่อจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com
หมายเหตุ: อยู่ระหว่าง ก.ล.ต. พิจารณา ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การลงทุนในหุ้นกู้มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โฆษณา