31 พ.ค. เวลา 05:12 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ปัจจัยจากการที่เวลาในการชำระหนี้ระยะสั้นจะสั้นลง เนื่องด้วยมีการดิลกับ Suppliers เพื่อที่จะลดต้นทุน วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในต่างจังหวัด สภาพคล่องอาจจะไม่ได้ฉูดฉาด แต่ก็น่าสนใจในระยะยาว
อนึ่งในผู้เก็งกำไรหุ้นระยะสั้น เนื่องด้วยเป็นหน้าฝน demand จากความต้องการวัสดุย่อมมากขึ้น
โฆษณา