ความคิดเห็นบนหุ้น

GLOBAL

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

48

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 25 มิ.ย. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 15.30

  • 79.59B

  • 31.66

  • 1.10%

11%
89%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด