ความคิดเห็นบนหุ้น

GLOBAL

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

49

หุ้น • SET • 🇹🇭

สำนักงานใหญ่

ไทย

23:59:59

สกุลเงิน THB ที่ราคาปิด 12 ก.ค. 2024

  • ราคาปิดก่อนหน้า

  • มูลค่าตลาด

  • P/E

  • อัตราเงินปันผล

  • 15.50

  • 80.63B

  • 32.07

  • 1.08%

11%
89%

คำนวณจากความคิดเห็นล่าสุด