11 มิ.ย. เวลา 01:00 • ข่าวรอบโลก

ด่านชายแดนสามเหลี่ยมทองคำแห่งใหม่ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ด่านชายแดนสามเหลี่ยมทองคำแห่งใหม่ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้มีการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ รวมถึงท่าเรือโดยสารและขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศสามเหลี่ยมทองคำ ในแขวงบ่อแก้ว ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยละ 90 มีรายงานความคืบหน้าในระหว่างการเยือนของ นายโพไซ ไขคำพิทูน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งใหม่ จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำตั้งอยู่ในอำเภอต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ)
และอำนวยความสะดวกในการสัญจรของผู้คนและสินค้าระหว่างจังหวัดเชียงรายในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโขง โดยมีคณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ พร้อมด้วยผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแขวงบ่อแก้วเข้าร่วมซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ณ จุดผ่านแดน ทดแทนอาคารเดิมที่ทรุดโทรมที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 การปรับปรุงอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อที่จะรองรับผู้คนที่ข้ามชายแดนลาว-ไทย ณ สถานที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ อาคารแห่งใหม่และท่าเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในด้านการขนส่งผู้โดยสาร ท่าเทียบเรือ การขึ้นและลงเรือ และบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ไว้ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้จุดผ่านแดนอีกด้วย
Reference : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว
อ่านเพิ่มเติม : https://www.ditp.go.th/post/170666
โฆษณา