5 มิ.ย. เวลา 15:56 • หุ้น & เศรษฐกิจ
บริษัทที่เป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรม เติบโตล้อไปกับเศรษฐกิจไทย มีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแปลกใหม่ให้ติดตามอยู่เสมอ ฝั่งของร้าน 7-Eleven โมเดลสาขาที่มีพื้นที่เหลือ สามารถสร้างรายได้ให้กับทาง Cpall แม้ไม่ได้เยอะ แต่ก็ถือว่าสร้าง community เพิ่ม traffic ให้คนเข้ามาใช้บริการกิจการ
โฆษณา