5 มิ.ย. เวลา 16:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
แม้เทรนด์ ebook จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนผู้อ่านหนังสือเล่มได้ ในขณะที่ร้านหนังสือหลายสาขา กลับนำสินค้า non-book มาขาย จนกินสัดส่วนหนังสือ ทำให้ร้านหนังสือไม่ใช่ร้านหนังสือ เมื่อมีสินค้าอย่างอื่นมากเกินไป ลูกค้าก็ไม่เข้าใช้บริการ
ในยุคนี้ ร้านหนังสืออาจเป็น showroom ให้ลูกค้ามาเลือก แต่ลูกค้ากลับไปสั่งออนไลน์ มีโค้ดส่วนลด ราคาถูกกว่าซื้อหน้าร้าน ส่วนนี้มองว่า สายออนไลน์ซีเอ็ดยังปรับตัวได้ไม่ทันคู่แข่ง
โฆษณา