6 มิ.ย. เวลา 02:35 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Green Finance อาวุธทางการเงิน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เทรนด์การดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในยุคนี้ หนีไม่พ้นการให้ความสำคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ที่แม้ว่าบางบริษัทอาจจะไม่ได้อยากทำ แต่ด้วยกระแสส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยน ก็ทำให้ต้องยอมเปลี่ยนอยากเลี่ยงไม่ได้
Green Finance ก็จัดเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของโลกการเงิน ที่เข้าไปจัดระเบียบโลกธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพราะโดยตัวของธนาคารเองไม่ใช่ธุรกิจที่จะเป็นตัวปล่อยคาร์บอนเป็นหลัก แต่ธนาคารเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกธุรกิจใหม่ที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้
Green Finance คืออะไร?
Green Finance เป็นเครื่องมือจากภาคการเงินที่จะช่วยเข้ามากอบกู้สิ่งแวดล้อมจากวิกฤติโลกรวนที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้ เพราะสิ่งที่หล่อเลี้ยงภาคธุรกิจให้ดำเนินไปได้ก็คือกระแสเงินจากธนาคาร
Green Finance จึงเป็นความพยายามของธนาคารที่จะเพิ่มกระแสเงิน ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงผลกำไร ไปเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยคาร์บอน และนำไปสู่การพัฒนาที่มีเป้าหมายหลักคือความยั่งยืน ซึ่งหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ดีขึ้น ช่วยให้โครงการธุรกิจต่างๆ มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
พูดง่ายๆ ก็คือสนับสนุนให้ธุรกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และลดการสนับสนุนธุรกิจที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมลง รวมถึงตรวจสอบการดำเนินธุรกิจที่มีการปล่อยกู้ไปก่อนหน้าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
เครื่องมือทางการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Green Finance มีอะไรบ้าง?
-Green Bond เป็นพันธบัตรที่ออกมาเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
-Green Equity Funds เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในโครงการที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน และเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-Green Loan คือการที่ธนาคารปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจที่นำเงินไปใช้ในโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) กับ Green Finance
ทาง UN Environment ก็ได้ร่วมมือกับหลายประเทศ, ผู้ออกนโยบายการเงิน และภาคการเงิน เพื่อให้ระบบการเงินนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในปี 2030
ด้วยหัวใจหลักของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน คือ ตลาดการเงิน ที่ธนาคารและนักลงทุนได้จัดสรรเงินทุนให้กับภาคส่วนที่แตกต่างกันไป อย่างในยุคหนึ่งก็อาจจะเน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมหนึ่ง ในอีกยุคก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ในปัจจุบัน หลายธนาคารในไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง Green Finance เป็นอย่างมาก มีการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้เป็นไปตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างธนาคารกรุงเทพ ก็มีการออก Green bond ไปแล้วกว่า 34 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นกว่าครึ่งของ Green Bond ทั้งหมด และต่อไปก็จะเริ่มเตรียมการรับมือกับเงื่อนไขมาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ที่หลายๆ ประเทศเริ่มดำเนินตามรอยสหภาพยุโรป ซึ่งธนาคารเองก็จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้
ผู้เขียน: ชนาภา มานะเพ็ญศิริ Economist, Bnomics
ภาพประกอบ : บริษัท ก่อการดี จำกัด
════════════════
Bnomics - Bangkok Bank Economics
'Be an Economist for Everyone'
วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นเศรษฐกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
════════════════
Reference
โฆษณา