6 มิ.ย. เวลา 06:59 • การศึกษา
สำนักพิมพ์ Crackers Books

Crackers Basics 06 การสั่งสมบุพกาล

รับฟัง Podcast จากสำนักพิมพ์ Crackers Books ที่อธิบาย concepts พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ Ep ล่าสุดนี้อธิบายแนวคิดเรื่อง "การสั่งสมบุพกาล" (Primitive Accumulation) และอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://crackersbooks.com/basics-006-primitive-accumulation
โฆษณา