6 มิ.ย. เวลา 10:57 • ไลฟ์สไตล์
ที่แน่ๆตามรากศัพท์จริงๆของคำว่า สันโดษ คือแปลว่า ความพอใจ
เมื่อเราพอใจกับสิ่งนั้น มันก็จะแสดงออกทางพฤติกรรม.. แต่คนเราก็ใช้คำนี้เพี้ยนไปในอีกความหมายละ
1
โฆษณา