10 มิ.ย. เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

กลับมาอีกครั้งกับหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567

อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571ที่จะเปิดให้นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา จองซื้อระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์) ผ่านช่องทางดิจิทัลแอป SCB EASY
ก่อนจะจองซื้อหุ้นกู้ SCBX ต้องลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ผ่านแอป SCB EASY ก่อน ดูวิธีลงทะเบียนในคลิปได้เลย ใครมีบัญชีหุ้นกู้ EASY-D แล้ว ก็ดูวิธีจองซื้อหุ้นกู้ SCBX ในคลิปนี้เช่นกันค่ะ
#SCBX #หุ้นกู้SCBX
โฆษณา