12 มิ.ย. เวลา 12:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่จะมีการเปิดจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 2/2567 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดิจิทัลแอป SCB EASY ในระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์)
ผู้ที่สนใจดูวิธีจองซื้อหุ้นกู้ SCBX ในคลิปนี้ได้เลยค่ะ
#SCBX #หุ้นกู้SCBX
โฆษณา