8 มิ.ย. เวลา 11:00 • สุขภาพ

ถอดรหัส 14 ต้นตอเซลล์แก่เรียงตัว จุดตั้งต้นการชะลอวัย

แม้ความแก่จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถชะลอได้หากเข้าใจต้นตอที่แท้จริง นั่นคือความแก่ระดับเซลล์!
เพราะเมื่ออายุมากขึ้น เซลล์จะเริ่มแก่และเริ่มหยุดเติบโต ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เซลล์แก่มาจากต้นตอ 14 ประการ Top to Toe ชวนถอดรหัสและไขความลับว่า อะไรทำให้เซลล์แก่ จากงานวิจัย 14 Hallmarks of Aging อัปเดตล่าสุด พร้อมเจาะลึกทั้ง 14 ตัว เพื่อให้เข้าใจกระบวนการแก่ของเซลล์ และทำให้เราสามารถลดตัวกระตุ้นภายนอกและหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เซลล์แก่เร็ว จนนำไปสู่การชะลอวัยได้ในที่สุด
โฆษณา