8 มิ.ย. เวลา 01:06 • การศึกษา
สำนักพิมพ์ Crackers Books

คน/Crack/ความรู้ Special สัมภาษณ์ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

"ปรัชญาสังคมศาสตร์คืออะไร" รับฟังความรู้ดีๆไปด้วยกันกับบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
ติดตามงานประชุมวิชาการด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ได้ที่ https://crackersbooks.com/tnposs
โฆษณา