8 มิ.ย. เวลา 12:29 • ความคิดเห็น
เชื่อ เพียง 1 ใน 3
เพราะยังมี โอกาสที่
เราเจอคนดี ๆ แล้วเดินไปหา
กับ เจอคนดี ๆ แต่ไม่ได้เดินไปหา(และไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เหวี่ยงเข้ามาด้วย) 🤔
โฆษณา