9 มิ.ย. เวลา 03:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

#ETF (Exchange-Traded Fund)

คือ กองทุนรวมที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้น โดย ETF จะรวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายรายเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ทำให้นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนได้ในกองทุนเดียว
ข้อดีของ ETF รวมถึง:
1. สภาพคล่องสูง: สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ตลอดเวลาทำการเหมือนหุ้น
2. ต้นทุนต่ำ: ค่าธรรมเนียมการจัดการมักจะต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป
3. ความโปร่งใส: ข้อมูลการถือครองสินทรัพย์มักจะถูกเปิดเผยรายวัน ทำให้นักลงทุนทราบว่าสินทรัพย์ในกองทุนมีอะไรบ้าง
4. การกระจายความเสี่ยง: ด้วยการลงทุนในหลายสินทรัพย์ในกองทุนเดียว นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ETF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการกระจายการลงทุนโดยไม่ต้องเลือกซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์เฉพาะตัวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การเลือกลงทุนใน ETF ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของตนเองด้วย
#ETF #กองทุน #ETF #ลงทุนอะไรดี #กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ #ลงทุน
โฆษณา