9 มิ.ย. เวลา 02:50 • ปรัชญา
เห็นด้วยนะครับ
แต่ว่ากลับกันโลกมีแต่ผู้ให้
อีกหน่อยจะหาผู้รับไม่ได้
พึ่งพาตนอยู่ได้ด้วยตนเองซะหมด
ผู้รับคงขาดแคลนขาดตลาด
Pataว่าเหงาตายเลยไม่มีมนุษย์
คุยกันแลกเปลี่ยนกัน
เรื่องการให้การรับอาจชั่งปริมาณ
ไม่ได้เป๊ะเนาะ ขอแค่ทำหน้าที่
เป็นผู้ให้กับเป็นผู้รับสลับกันพอ
ประมาณโลกก็น่าจะสงบสุข
พอดีๆไม่ต้องรอคำว่าดีขึ้น
ขอตายแป๊บแล้วสลบไปปั๊บ
ก่อนนะ
โฆษณา