9 มิ.ย. เวลา 23:00 • ไลฟ์สไตล์

EP 2166 อย่ามองความลำบากเป็นศัตรู

ขนาดของความลำบากมักจะแปรผันตรงต่อขนาดของความสำเร็จ ถ้าเราลองพลิกมุมมองในเรื่องนี้ เราอาจจะมีความสุขมากขึ้นในขณะที่เราลำบากก็ได้ ลองฟังตอนนี้กันครับ
โฆษณา