9 มิ.ย. เวลา 16:22 • ความคิดเห็น
คงเลิกรักและไว้ใจค่ะ
และคงจะมองและมีความสัมพันธ์กับเขาในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ถ้าการหักหลังทำร้ายนั้นทำให้เกิดภาระตามมา เช่น ในด้านครอบครัว หรือเงิน หรือภาระทางคดี ก็คงหาทางแก้ไขไปตามที่ควรจะเป็นค่ะ แต่คงไม่ไปแก้แค้น สาปแช่ง ทำของใส่เขา หรือพยายามทำอย่างที่เขาทำกับเราค่ะ มันเสียเวลา
เหมือนการทรยศหักหลังของเขา มันทำให้คุณค่าของเขาที่มีต่อเราหมดไปแล้ว ไม่มีค่าพอสำหรับความรู้สึกอะไรอีกแล้วค่ะ
โฆษณา