10 มิ.ย. เวลา 09:07 • หุ้น & เศรษฐกิจ

📌 กองทุนคุณภาพติดดาว ได้ Morning Star 5 ดาว จาก บลจ. แอสเซทพลัส

📌 กองทุนคุณภาพติดดาว ได้ Morning Star 5 ดาว จาก บลจ. แอสเซทพลัส
🌟ASP-NGF Morning Star 5 ดาว กลุ่ม: Japan Equity ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 67
สนใจผลิตภัณฑ์ คลิก https://www.assetfund.co.th/adv/fund/ASP-NGF
——————————
ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส
Line official : https://lin.ee/oEqdRtn
Customer Care : 02-672-1111
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
โฆษณา