10 มิ.ย. เวลา 09:56 • หุ้น & เศรษฐกิจ
เป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต พังงา ฯลฯ และยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ+ต่อเนื่อง
โฆษณา