11 มิ.ย. เวลา 03:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ

คว้าโอกาสลงทุนในอินเดีย เสือตัวใหม่ของเศรษฐกิจโลก กับ กองทุน ASP-INDIA & ASP-INDIARMF

คว้าโอกาสลงทุนในอินเดีย เสือตัวใหม่ของเศรษฐกิจโลก ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังมวลชนรุ่นใหม่ กับกองทุน ASP-INDIA
มาพร้อมโอกาสเสริมพอร์ตเกษียณอย่างมั่งคั่งให้คุณ กับกองทุน ASP-INDIARMF
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.assetfund.co.th/adv/fund/ASP-INDIA
ผู้ลงทุน "โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน"
*ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมจ่ายเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
#assetplus #ASP-INDIA #แอสเซทพลัสอินเดียไดนามิกส์อิควิตี้ #แอสเซทพลัส #ซื้อกองทุน #กองทุนRMF #กองทุนอินเดีย #ASP-INDIARMF #ASP #กองทุนหุ้นต่างประเทศ #กองทุนหุ้นไทย #ตราสารหนี้ #ซื้อกองทุนรวม #กองทุนรวมที่น่าสนใจ #ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี
——————————
ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส
Line official : https://lin.ee/oEqdRtn
Customer Care : 02-672-1111
Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z
โฆษณา