10 มิ.ย. เวลา 14:22 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ในยามเศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งอาจเหมาะสมกับสภาวะในช่วงนี้ ประกอบกับการเพิ่มรสชาติ และ product line ใหม่ๆของมาม่า อาจส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการ
โฆษณา