10 มิ.ย. เวลา 18:50 • ไลฟ์สไตล์
ไม่มีอะไรให้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคเลยค่ะ
การปฏิบัติธรรมไม่มีใครมาบังคับเราให้ปฏิบัติได้อยู่แล้ว
ขึ้นอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลย
โฆษณา