11 มิ.ย. เวลา 06:07 • ความคิดเห็น
* เริ่มจากหยุดย้ำความคิดว่าตัวเอง"โง่"ค่ะ
การบอกตัวเองซ้ำๆย้ำๆในทางลบ มันเหมือนสะกดจิตบั่นทอนตัวเองอยู่นะคะ ถ้าจะย้ำกับตัวเองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นในทางสร้างสรรค์ เช่น ฉันต้องทำได้ / ฉันต้องทำได้แน่นอน อะไรทำนองนี้ที่สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้ตัวเองดีกว่าค่ะ
.
* คนเราผิดพลาดกันได้ แต่ ต้องไม่ใช่เรื่องเดิมๆ
ถ้าเราผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำๆ แปลว่า เราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเลย มันก็น่าตำหนินะคะ
.
* คนทุกคนมีค่าในตัวเอง
จริงอยู่ที่การทำผิดพลาด ทำให้เรารู้สึกแย่ แต่อย่าถึงกับทำให้เรารู้สึกไร้ค่าเลยค่ะ สิ่งที่คุณควรทำเมื่อเกิดความผิดพลาด คือ มองให้เห็นว่าอะไรคือปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น และ " แก้ไข" ไม่ใช่นั่งเศร้า และรู้สึกไร้ค่า เพราะมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมา คุณต้องมี "ความตั้งใจ" ที่จะไม่ผิดพลาดอีก
มองให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตัวเรา อยู่ที่ตัวงาน อยู่ที่เพื่อนร่วมงาน หรืออยู่ที่องค์กร เมื่อเห็นแล้วก็แก้ไขซะ
.
* พยายามมี "สติ" มี"สมาธิ" ในการทำงาน
การมีสมาธิ มีสติจะช่วยลดความฟุ้งซ่าน ลดความผิดพลาดของการทำงานได้ ถ้าไม่มีก็ต้องฝึกให้มีค่ะ
.
เลิกลน เลิกวิตกจริต แล้วลุกขึ้นมาสู้ต่ออย่างมีสติได้แล้วนะคะ
โฆษณา