11 มิ.ย. เวลา 12:07 • ปรัชญา

Mr. Bean สอนอะไรผม ง่ายๆ อย่างนึง

จงฝึกพัฒนา การมีความสุขด้วยตัวเราเอง
แทนที่จะคาดหวัง คนอื่นๆ สิ่งเร้าอื่นๆ มาทำให้เรามีความสุข
โฆษณา