11 มิ.ย. เวลา 18:32 • นิยาย เรื่องสั้น

ขออภัยหากเห็นไม่เหมือนกับท่าน

ผมคัดค้าน👎 พรบ นิรโทษกรรมประชาชนตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็น
อ่านและแสดงความคิดเห็นที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?&id=385
หมดเขตวันนี้
โฆษณา