12 มิ.ย. เวลา 11:00 • การศึกษา

ร่วมต่อยอดความรู้การเงิน สู่กิจกรรมในห้องเรียน จากงาน “ครูสตางค์ปล่อยของ”

ตัวอย่างห้องเรียนการเงินจากโครงการครูสตางค์ ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยริเริ่มหลักสูตรความรู้ทางการเงิน
งาน “ครูสตางค์ปล่อยของ” ได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการนำความรู้ทางการเงินไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจริง ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการครูสตางค์ที่มีจุดตั้งต้นจากความร่วมมือระหว่างแบงก์ชาติกับและโรงเรียนแห่งสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“โครงการครูสตางค์“ ถูกตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้ในเชิงป้องกัน และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางการเงิน (financial literacy) ให้กับกลุ่มวัยเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเชื่อว่า “อนาคตประเทศในวันข้างหน้า ขึ้นอยู่กับคุณภาพเด็กในวันนี้”

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา