17 มิ.ย. เวลา 16:00 • ข่าว

'นอร์เวย์' พบแหล่ง Rare earth ตั้งเป้าผลิตให้ได้ 10% ในปี 2573 | กรุงเทพธุรกิจNEWS

'นอร์เวย์' ค้นพบแหล่งแร่ Rare earth ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป คาดอาจเป็นจุดพลิกผันสำหรับนอร์เวย์และภูมิภาค ช่วยลดการพึ่งพา 'จีน'
VDO editor : มสารัศม์ วัฒนะพงษ์วาณิช
#Rareearth #ยุโรป #จีน #แร่หายาก #เทคโนโลยี #กรุงเทพธุรกิจNEWS #กรุงเทพธุรกิจ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา