14 มิ.ย. เวลา 14:26 • ปรัชญา

ดีที่สุด

ดีที่สุด
มันน่าสนใจตรงคำว่า “ดีที่สุด” ของคนเรา ไม่เคยเท่ากัน เป็นไปไม่ได้ ในเมื่อความพึงพอใจ ก็มีไม่เท่ากัน มาตรฐาน และขีดจำกัดที่ไม่เท่ากัน นำมาซึ่งการตีความอันดับทางศักยภาพ ขอบเขตทางความคิด ทัศนคติ และศักยภาพ ในแต่ละกลุ่มสังคม (หมายรวมถึงวัฒนธรรม)
พอมานั่งย้อนนึกดีๆแล้ว ก็ใจหาย เพราะหลายครั้งมันจะไม่เคยดีพอสำหรับใครบางคน แม้กระทั่งตัวคุณเองในเชิงความรู้สึกบางครั้ง ก่อให้เกิดแรงกดดันมหาศาลมักตามมาจากในรูปแบบของคำว่า “ดีไม่พอ”
จากรุ่นสู่รุ่น วัยนั้นถึงวัยนี้ แค่ช่องว่างระหว่างวัยก็มีผลต่อการตัดสินระหว่างกันแล้วแม้ว่ายุคสมัยที่แต่ละคนเติมโตจะไม่เหมือนกัน
ประเด็นก็คือ ทุกช่วงวัยของคุณ มันเป็นอย่างไร อยากให้ลองนั่งทบทวนสิ่งต่างๆที่เคยกระทำ มันคงจะมีเรื่องน่าเสียดาย นับครั้งไม่ถ้วน เป็นธรรมชาติ
ว่าแต่ว่านี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วล่ะ ที่ผลลัพธ์ทางความคิดของคุณ มีข้อสรุปว่านั่นมันยังดี “ไม่พอ”
แล้วนั่นมันใช่ความจริงหรือไม่? … น่าสนใจ … ผมเองก็มีทัศนะร่วมแบ่งปันเกี่ยวกับประเด็นนี้ เพราะข้อเท็จจริงก็คือ ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ วุฒิภาวะมากน้อยแค่ไหน หรือศักยภาพมากน้อยเพียงใด
“คุณทำมันได้ดีเสมอ”
ในแบบฉบับของคุณ ตามเวลา และสิ่งที่คุณมี ซึ่งได้กล่าวไปข้างต้น เราจะมานั่งเสียใจ เปรียบเทียบกับใคร หรือให้ใครมานั่งเปรียบเทียบคุณไป มันก็เท่านั้น ถ้าคุณเข้าใจตนเองในทุกๆปัจจุบัน นั่นอาจทำให้คุณรู้จัก และยอมรับตนเองมากขึ้น เป็นเหมือนประสบการณ์ที่สั่งสมมา
และตัวคุณก่อผ่านมันมา
แต่นั่นไม่ได้จะหมายว่า คุณจะไม่พัฒนาตนเองนะ เพราะนั่นคือปัจจัยการเติบโตขั้นพื้นฐาน ส่วนช่วงวัยและวุฒิภาวะเป็นเพียงเครื่องมือโดยธรรมชาติ แต่อย่าคาดหวังกับมันให้มาก เพราะถ้าคุณไม่ขวนขวายที่จะก้าวข้ามตนเอง สิ่งต่างๆที่กล่าวมา ก็อาจไม่ช่วยอะไร
เพราะทุกการกระทำ มักมีนัยยะแฝงอยู่ในนั้นเป็นธรรมชาติ ความต้องการของมนุษย์ แล้วแต่ว่าปัจจุบันนั้นๆของคุณ คุณให้ความสนใจสิ่งไหนมากกว่ากัน การให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งอื่น คุณใส่ใจ นั่นแหละคุณทำดีที่สุดแล้ว ในทุกการจัดการ และตัดสินใจ
“ดีที่สุดในวันนั้น เพื่อดีที่สุดในวันนี้ แล้วมันจะดีได้กว่านี้ ในวันข้างหน้า”
คุณมักเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ตามอารมณ์และความต้องการในทุกวันอย่างไม่ต้องสงสัย
เพราะฉะนั้นอย่าหลงลืมไปว่าเราเลือกสิ่งที่ดีกับตนเองอยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าวันนั้นคุณจะใช้เหตุผล หรืออารมณ์เป็นที่ตั้ง แต่เราจะเลือก สิ่งที่สนองความต้องการเราเป็นสำคัญ
ไม่ว่ามันจะเป็นการพยายามทำเพื่อคนอื่น หรือเพื่อตนเอง นั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเลือกในแต่ละวัน ไว้เรามาว่ากันถึงวิจารณญาณในวันข้างหน้าก็แล้วกัน นั่นมันส่วนตัวคุณเกินไป ผมไม่ตัดสิน
เพราะนั่นเป็นที่คุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อ “ดีที่สุด” ในวันข้างหน้า
นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่า “คุณทำมันได้ดีเสมอ”
เอาเป็นว่าลองเก็บไปพิจารณา และพัฒนา “ดีที่สุด” ของคุณในแต่ละวันต่อไปก็แล้วกัน
MidnightMessageBox l

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา