16 มิ.ย. เวลา 04:53 • ความคิดเห็น
ผู้หญิงไม่ชอบประโยคที่ผู้ชายทักมาคุยแบบไหน ?
คำถามนี้ถูกลบ
หน้าเหมือนคนนั้น/คนนี้เลย
รู้จักคนนั้น/คนนี้มั้ย
อยากคุยกับใครก็ไปคุยกับคนนั้นค่ะ ไม่ต้องท้าวความ ไม่ต้องลากนู่นลากนี่มาเกี่ยว มันน่ารำคาญ ไม่มีใครตัองการถูกใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงไปหาคนอื่น หรือแฟนเก่าคุณค่ะ
โฆษณา