17 มิ.ย. เวลา 12:13 • ประวัติศาสตร์

หญิงที่อ้างว่าอาศัยอยู่บน “ดาวศุกร์” เป็นเวลากว่า 210 ปี ก่อนจะมายังโลกมนุษย์

หลายคนน่าจะรู้จัก “ดาวศุกร์”
ดวงดาวแห่งนี้เป็นดาวที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเคยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยไม่ต่างจากโลกมนุษย์ หากแต่เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่างๆ ก็ทำให้สภาพบนดาวศุกร์เปลี่ยนแปลงไป
2
และเรื่องราวของดาวศุกร์ ยังไปเกี่ยวพันกับหญิงที่เป็นที่รู้จักในนามของ “Omnec Onec” หญิงซึ่งอ้างว่าตนนั้นมาจากดาวศุกร์ และเดินทางมายังโลกด้วยยานอวกาศ
1
ในปีค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) ได้มีการตีพิมพ์ประวัติของ Omnec โดยตามประวัตินั้น Omnec มาจากเมืองที่ชื่อว่า “Teutonia” บนดาวศุกร์ ซึ่งเธอได้อาศัยอยู่บนดาวศุกร์นี้เป็นเวลานานกว่า 210 ปีก่อนจะมายังโลกด้วยยานอวกาศพร้อมด้วยผู้เป็นลุง
2
Omnec Onec
เมื่อมายังโลก Omnec ก็ได้จำแลงกายเป็นเด็กหญิงที่เสียชีวิตจากอุบัติทางรถยนต์ และใช้ชีวิตบนโลก
Omnec ได้บรรยายว่าดาวศุกร์นั้นเคยมีสภาพแวดล้อมไม่ต่างจากโลก มีเมืองใหญ่ที่โปร่งแสง สวยงาม หากแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ก็ทำให้ดาวศุกร์ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยอีกต่อไป
จากนั้น Omnec ก็ได้ขึ้นยานอวกาศ เดินทางมายังโลก และได้จำแลงตนให้อยู่ในรูปของเด็กหญิงชาวโลก
Omnec ยังกล่าวอ้างว่าด้วยความที่เธอมาจากนอกโลก ทำให้เธอมีหลายชีวิตและหลายมิติ และเธอก็มีภารกิจในการนำพามนุษยชาติสู่การรู้แจ้งและความสงบสุข และการหลอมรวมชีวิตของเธอเข้ากับชีวิตบนโลกก็ทำให้เธอสามารถปรับตัวต่อแรงดึงดูดของโลก ซึ่งผู้ที่ช่วยสอนเธอก็คือนักบวชจากทิเบต
1
Omnec กล่าวอ้างว่าเธอนั้นจำแลงตนให้อยู่ในรูปของหญิงสาวที่ชื่อ “ไชลา กิปสัน (Sheila Gipson)” ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว และได้อาศัยอยู่ในเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
1
Omnec นั้นเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและการกลับชาติมาเกิด และถึงแม้จะฟังดูแล้วคิดว่าเธอน่าจะสติไม่ดี แต่เธอก็มีชีวิตที่ปกติสุข ได้แต่งงานและมีครอบครัวด้วย
นี่ก็เป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่มาจากดาวศุกร์ (ตามที่เธอกล่าวอ้าง) แต่คนอ่านคิดยังไง ก็คงต้องบอกตามตรงว่าน้อยคนนักที่จะเชื่อที่เธอพูด
โฆษณา