18 มิ.ย. เวลา 13:24 • ไลฟ์สไตล์

16 ข้อคิดสั้นๆ ที่ได้จาก

หนังสือ แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น
10. ยอมรับความพ่ายแพ้
ถึงเริ่มต้นใหม่ได้
11. หลังจากที่ให้เวลากับเรื่องอื่น
และคนอื่นมากพอแล้ว
อาจถึงเวลาที่เราต้องย้อนกลับมา
ให้เวลากับตัวเองอย่างจริงจังเสียที
12. ความสำเร็จของเธอ
ไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์
แต่อยู่ที่ความพยายาม
13. ไม่ว่าจะเจอกับอะไร
เราต้องเป็นคนกำหนดเสมอ
ว่าจะให้เรื่องนั้น
เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในชีวิต
14. การที่เราเริ่มต้นชีวิตจากอะไรที่ดูเล็กน้อย
มันทำให้เราสามารถก้าวไปสู่สิ่งอื่น
ที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากขึ้นได้
โฆษณา