17 มิ.ย. เวลา 00:38 • ท่องเที่ยว
APEC Park

ว่าวยักษ์ สัญลักษณ์ที่ชี้ความเจริญแบบก้าวกระโดดในเวียดนาม

เวียดนาม เป็นประเทศที่กำลังมาแรงสุดๆ ที่แม้จะยังอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา แต่อัตราการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ก็เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว มีการพัฒนาต่างๆ มากมาย เป็นเหมือนมังกรหนุ่มที่รอวันจะผงาดขึ้นฟ้า กลายเป็นประเทศที่ดึงดูดชาติต่างๆ ให้มาลงทุน และท่องเที่ยว
ซึ่งหนึ่งในปัจจัยการพัฒนามีหลายด้าน ทั้งการศึกษาที่ให้ความรู้ประชาชนให้เข้าใจบริบทของประเทศและยินดีพร้อมใจกันที่จะช่วยพัฒนาเพื่อส่วนรวม การวางผังเมืองที่เป็นระบบ จุดไหนเป็นโรงงาน จุดไหนเป็นบริษัท ร้านค้า จุดไหนเป็นเมืองท่องเที่ยวก็แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ไม่ปนมั่ว อีกประเด็น คือ เรื่องการเข้าร่วมสัญญาการค้า และการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ระหว่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในความร่วมมือทางการค้าที่สำคัญก็คือ APEC
3
การประชุม APEC คือ การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1989 เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น กลุ่มสมาชิกแรกเริ่มมีทั้งหมด 12 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และมีประเทศไทยอยู่ในสมาชิกแรกเริ่มด้วย
3
ต่อมา APEC ได้รับสมาชิกเพิ่มในปีต่างๆ รวมเป็น 21 เขตเศรษฐกิจ และแน่นอนว่ามีประเทศเวียดนามเข้าร่วมด้วย โดยเวียดนามขานอาสาเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งล่าสุด คือ ปี 2017 ถูกจัดขึ้นที่เมืองดานัง
2
เวียดนามอาศัยการประชุมดังกล่าวอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs ในเวียดนามสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้ง่าย และเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซอุปทานโลกโดยตรง และยังสามารถดึงผู้ประกอบการรายต่างๆ จาก 21 เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมประชุมให้มาลงทุนในเวียดนามได้มากกว่า 2,000 ราย นับเป็นการประชุมที่เวียดนามได้สร้างผลประโยชน์ต่อยอดให้กับความเจริญในประเทศได้อย่างมาก
2
และการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนั้น เวียดนามก็ได้สร้างอนุสรณ์เพื่อเป็นที่ระลึกความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพที่เมืองดานัง โดยสร้างสวนที่เรียกว่า APEC Park
3
APEC Park ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮาน อยู่ใกล้กับสะพานมังกรสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง ตัว APEC Park ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมที่เหมือนว่าวขนาดยักษ์ ซึ่งสร้างมาจากเหล็ก 200 ตันที่ทำเป็นโครงถักมีรูระบายอากาศให้ลมเข้า และโค้งมนไปมาเป็นคลื่นเหมือนว่าวที่กำลังโต้ลมอยู่
3
ตัวโดมจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น
ชั้นบนจะจัดเป็นสวนที่มีโครงเหล็กครอบอยู่ มีลานกิจกรรมอยู่ตรงกลาง ซึ่งตอนเย็นๆ ค่ำๆ จะมีแสงไฟสาดไปมา และมักจะมีเด็กๆ เอามาใช้ซ้อมเต้นกัน บริเวณโดยรอบจะมีสวนสนามหญ้าขนาดใหญ่ มีที่นั่งพัก และทางเดินปูด้วยหินให้สามารถเดินชมวิวิแม่น้ำฮานได้
3
ชั้นล่าง จะจัดเป็นพื้นที่ขายของที่ระลึก โดยบางทีก็มีการจัดนิทรรศการที่ชั้นนี้
ชั้นใต้ดิน ทำเป็นที่จอดรถ
 
โดยปัจจุบัน APEC Park ได้เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
1
จะเห็นได้ว่าเวียดนามไม่ได้ใส่ใจแค่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC เพียงเพื่อดึงดูดเม็ดเงินมาลงทุนเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงการทำแลนด์มาร์กที่สำคัญที่คำนึงถึงการดีไซน์การออกแบบสถาปัตยกรรม ที่มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเวียดนามถึงเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน
2
คาดว่ามังกรหนุ่มตัวนี้คงผงาดขึ้นฟ้าได้ในไม่ช้าแน่ครับ
โฆษณา