17 มิ.ย. เวลา 02:20 • การศึกษา
สำนักพิมพ์ Crackers Books

Crackers Basic 07 รัฐสวัสดิการ

ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน​ (The Basics) ทางสังคมศาสตร์เป็นประจำทุกสัปดาห์
Ep. 7 ทำความรู้จักแนวคิด "รัฐสวัสดิการ" (Welfare State)
นอกจากฟัง Ep นี้แล้ว ยังอ่านประกอบการฟังได้ด้วยที่ https://crackersbooks.com/basics-007-welfare-state
โฆษณา