20 มิ.ย. เวลา 01:07
พึ่งทำข้อมูลของ JPARK เสร็จ เอามาแชร์ไว้ให้เผื่อใครสนใจครับ
เริ่มกันที่งบกำไรขาดทุน เพื่อจะดูการเติบโตของรายได้ และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในภาพรวม... อ่านต่อ
โฆษณา