20 มิ.ย. เวลา 03:09 • ปรัชญา
ใช้หลักการกระทำใดเกื้อกูลกับผู้อื่นและตัวเองให้ทำได้เลยนอกจากนี้อย่าทำ
1
โฆษณา