ความคิดเห็นบนคำถาม

ควรมีวิธีคิดก่อนตัดสินใจอย่างไร ที่จะไม่ "เสียดาย" ภายหลัง ?
18 มิ.ย. เวลา 07:24 • ปรัชญา • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)
 • สุดยอดคำตอบ
  กระบวนการตัดสินใจประกอบด้วย การระบุเป้าหมาย รวบรวมข้อมูล ตัวเลือก ชั่งน้ำหนักบรรดาตัวเลือกต่างๆที่มี ลงมือปฏิบัติ และรีวิวผล
  2
  ถ้าระบุเป้าหมายแล้วกระโดดไปรีวิวผลเลย ช่วงกลางปล่อยให้กลวงโบ๋ บ่อยครั้งที่มักจะพบกับความเสียดายในภายหลังค่ะ เพราะเราไม่เคยรู้ว่ามีตัวเลือกอื... อ่านต่อ
 • ใช้หลักการกระทำใดเกื้อกูลกับผู้อื่นและตัวเองให้ทำได้เลยนอกจากนี้อย่าทำ
  1
 • ทุกครั้งที่คนเราตัดสินใจ
  ไม่ว่าร้อยพันภูผาขวางหน้า
  หมื่นแสนมหาชนทัดทาน
  คนชื่อ กู ก็จะตัดสินใจว่าดี...
  1
 • ใช่เหตุ ผลเป็นตัวตัดสินให้มากกว่าการใช้อารมย์ เพราะอารมย์เปลี่ยนแปรงได้เสมอ
  1
 • ทำดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด ในแต่ละเหตุการณ์ และช่วงชีวิต เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน เพราะเวลาแต่ละช่วงชีวิตไม่สามารถหวนกลับมาได้
  หรือ เมื่อมีโอกาสที่ดี หรือเหมาะสม อย่าทิ้งโอกาส จะได้ไม่เสียดายภายหลั... อ่านต่อ
 • เรื่องที่ทำไปแล้ว นำกายมาปฏิบัติธรรม แล้วไม่มีความรู้สึกเสียดาย
  เมื่อก่อนนี้ การทีได้แบ่งเวลา ไปฝึกหัด ก็มีคนบอกว่า ไปแล้วไม่เห็นได้อะไร น่าเบื่อหน่าย น่าเสียดายเวลา เราเราก็ยังไปเป็นเวลาหลายปี
  เมื่อได้รับเรื่องราวต่างที่ท่านแนะนำ ให้ไปพิจารณา แล้วบ่มนิสัยเรื่องรา...
 • บางเรื่องเราก็คาดไม่ถึงครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าตัดสินใจผิดพลาดมันกลับดีในอนาคต?
  1
 • คำว่าเสียดาย มักจะใช้กับเหตุการณ์หลังการตัดสินใจไปแล้ว
  ดังนั้นในชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน
  สังคมหลายหลาก เมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจึงต้องคิดพิจารณา แต่ละเรื่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไตร่ตรองให้รอบคอบ ด้วยข้อ...
  1
 • เมื่อมีเหตุที่ทำให้ต้องตัดสินใจ
  จงทำดีที่สุด
  เราทำได้ที่ดีที่สุด
  เมื่อทำดีที่สุดนั้นคือสมบูรณ์แล้ว...
  1
 • ทุกครั้งที่ตัดสินใจ มันมีเหตุผลที่สมบูรณ์ในตัวเองแล้ว ตามบริบท ปัจจัยต่างๆ'ในตอนนั้น'
  ให้ยอมรับ และ อย่าเสียดาย
  เพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดี
  1